ค้นหาข้อมูล…

Get live Chat

ค้นหาข้อมูล…

Get live Chat

Guide

การนำออก (Export) ข้อมูล

การนำออก (Export) ข้อมูล

  1. ไปยังส่วน Data Export ผ่านการค้นหา Data Export ที่ช่องค้นหา

  2. เลือกหัวข้อที่ต้องการนำข้อมูลออกในช่อง Select Doctype จากนั้นเลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการในช่อง File Type

    2.1 เลือก CSV หากต้องการนำข้อมูลออกเป็นไฟล์ .CSV

    2.2 เลือก Excel หากต้องการนำข้อมูลออกเป็นไฟล์ .xlsx  3. เมื่อระบุหัวข้อและประเภทของไฟล์ที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม +Add a Filter หากต้องการกรองข้อมูลที่จะนำออก  4. จากนั้นเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการกรอง เงื่อนไข และรายละเอียดลงในช่องที่ปรากฎขึ้นมา


ตัวอย่างในภาพ⤴ ต้องการนำออกข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่สร้างระหว่างวันที่ 1-08-2023 ถึงวันที่ 31-08-2023 เท่านั้น

  1. ส่วนด้านล่างสุดจะเป็นส่วนสำหรับ Fields ข้อมูลต่าง ๆ ของเอกสารที่เลือก ให้เลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฎในเอกสารที่จะนำออก เช่น ชื่อ ที่อยู่ ผลรวม หรืออื่น ๆ


(หากชื่อ Fields ปรากฎเป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึงเป็น Fields บังคับในเอกสาร ไม่สามารถนำออกได้)

  1. เมื่อตั้งค่าข้อมูลเอกสารเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Export เพื่อนำข้อมูลออกเป็นรูปแบบไฟล์ที่กำหนดไว้


© 2023

© 2023