ค้นหาข้อมูล…

Get live Chat

ค้นหาข้อมูล…

Get live Chat

Guide

การสร้างรางวัล (Reward)

การสร้างรางวัล (Reward)
“รางวัล (Reward) คืออะไร?”

รางวัลคือการบอกลูกค้าและระบบว่าแต้มที่ลูกค้าสะสมไว้สามารถนำไปแลกเป็นอะไรได้บ้าง รวมถึงกำหนดรางวัลที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อบรรลุเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ซึ่งรางวัลสามารถมอบด้วยการให้ลูกค้านำแต้มที่มีไปแลกรางวัล (Reward for Point) หรือมอบเป็นคูปองส่วนลดทันที (Reward as coupon immediately) ซึ่งในการสร้างรางวัลประกอบด้วย 2 หัวข้อหลักตามราบละเอียดด้านล่าง

A) วิธีการสร้างของรางวัล

 1. ค้นหา Item list ที่ช่องค้นหา เพื่อทำการสร้างของรางวัลใหม่


 2. เมื่อเข้าไปที่หน้า Item list คลิกที่ +Add Item จากนั้น กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทำการเพิ่มข้อมูลใน Item
  หากให้ลูกค้าแลกรับสินค้าหน้าร้าน

  2.1 เลือก หมวดหมู่สินค้า เป็น Gift 🎁


  หากให้ลูกค้าแลกรับสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
  2.2 เลือก หมวดหมู่สินค้า เป็น Gift Card 🎟


B) วิธีการตั้งค่าของรางวัล

 1. ในกรณีที่คุณเลือกให้ลูกค้าแลกรับสินค้าหน้าร้าน หมวดหมู่สินค้า เป็น Gift 🎁
  หลังจากที่บันทึกข้อมูลเบื้องต้นของ New Item เรียบร้อย คุณจะต้องคลิกที่ชื่อสินค้า เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ลงภาพสินค้า แก้ไข Skus หรือ ทำการแก้ไขชื่อ 2. เพิ่มรูปภาพของรางวัล จัดกลุ่มหมวดหมู่สินค้า กำหนดจำนวนแต้มของสินค้า และคำอธิบายรายละเอียดรางวัลที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก save


 3. หลังจากทำการแก้ไขเรียบร้อย และพร้อมนำรางวัลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้คุณคลิกที่ Action จากนั้นเลือก Publish in Website  C) วิธีการตั้งค่า Gift Card 🎟 และ Pricing Rule

 1. ให้คุณ +Add Item ใหม่ เลือกหมวดหมู่เป็น Gift Card จากนั้น คลิกเลือก Gift card ที่คุณเพิ่มล่าสุดเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล เพิ่มรูปภาพของรางวัล กำหนดจำนวนแต้มของสินค้า และคำอธิบายรายละเอียด Gift Card ที่คุณต้องการ

  ซึ่งคุณสามารถสร้าง Gift card ได้ทั้งแบบส่วนลดเงินสด และ เปอร์เซนต์ส่วนลด


  ตัวอย่างในภาพ⤴ เป็นการสร้าง Giftcard แบบคูปองส่วนลดเงินสดเท่านั้น

 2. คุณจะต้องกำหนด Pricing Rule ให้กับ Gift card ของคุณ โดยไปที่ช่อง Gift Card Pricing Rule เลือก +Create a New Pricing Rule
  2.1 Title field ตั้งชื่อ Gift card Name

  2.2 Apply on field เลือก Item code

  2.3 Price or Product Discount field เลือก Price
  2.4 Apply Rule On Item Code คุณสามารถเลือกได้ว่าจะนำ Gift card นี้ไปใช้กับสินค้าใดบ้างในเว็บไซต์ หากต้องการใช้ Gift card นี้สำหรับหลายสินค้า ให้คลิกที่ Add row เพื่อทำการเพิ่มสินค้า

  2.5 Tick ✓ Coupon Code Based และ Tick ✓ Selling ในช่อง party information เพื่อเปิดใช้งาน Gift card


  2.6 Period setting คุณสามารถตั้งช่วงเวลาการหมดอายุของ Gift card ได้โดยที่
  Valid From คือ วันเริ่มการใช้ Gift card
  Valid Upto คือ วันหมดอายุ Gift card

  2.7 Price Discount Scheme คุณสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ
  Discount Percentage คือ เปอร์เซ็นต์ส่วนลด
  Discount Amount คือ จำนวนเงินส่วนลด

  หากตั้งค่า Pricing rule เรียบร้อย คลิก save เพื่อทำการบันทึกข้อมูลอีกครั้ง
 3. หลังจากทำการแก้ไข และ save เรียบร้อย และพร้อมนำ Gift Card เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้คุณคลิกที่ Action จากนั้นเลือก Publish in Website

© 2023

© 2023