ค้นหาข้อมูล…

Get live Chat

Guide

การสร้างแคมเปญ (Campaign)

การสร้างแคมเปญ (Campaign)
“แคมเปญ (Campaign) คืออะไร?”

แคมเปญคือการบอกว่าลูกค้าและระบบว่าผู้ซื้อจะได้รับแต้มได้อย่างไร


A) วิธีการสร้างแคมเปญใน Rewardful
 1. ไปยังส่วน Loyalty Program Campaign ผ่านการค้นหา Loyalty Program Campaign ที่ช่องค้นหา 2. คลิก +Add Loyalty Program Campaign 3. เพิ่มรายละเอียดของแคมเปญ

  3.1 (บังคับ) ชื่อของแคมเปญ ที่ช่อง Campaign Name

  3.2 (ไม่บังคับ) คำอธิบายแคมเปญ ที่ช่อง Campaign Description

  3.3 (ไม่บังคับ) รูปประกอบแคมเปญ ที่ปุ่ม Attach ภายใต้หัวข้อ Campaign Image

  3.4 (บังคับ) ระบุแต้มที่จะได้รับเมื่อสำเร็จแคมเปญ ที่ช่อง Points Earned

  3.5 (บังคับ) ระบุยอดซื้อขั้นต่ำที่จะได้รับต่อ 1 แต้ม ที่ช่อง Amount Spent

  เช่น ซื้อครบทุก ๆ 500 บาท ได้ 1 แต้ม ให้กรอก 500 บาทที่ช่องนี้

  3.6 (ไม่บังคับ) กำหนดแต้มสูงสุดที่จะได้รับต่อการซื้อ 1 ครั้ง ที่ช่อง Maximum Points

  3.7 (ไม่บังคับ) กำหนดวันเริ่มต้นแคมเปญที่ช่อง From Date

  และกำหนดวันสิ้นสุดแคมเปญที่ช่อง To Date 4. กำหนดเงื่อนไขของแคมเปญ ที่ Eligibility (ถ้ามี) เช่น เฉพาะยอดชำระมากกว่า 1500 บาท, เฉพาะสินค้าที่กำหนด เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญ เป็นต้น


  📌 เงื่อนไขแคมเปญที่สามารถตั้งค่าได้

  1. Customer Tier
  - รับแต้มได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าอยู่ใน Tier (ระดับ) ที่กำหนดไว้


  2. Grand Total Greater or Equal
  - รับแต้มเมื่อยอดสุทธิของคำสั่งซื้อสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้


  3. Number of Item
  - รับแต้มเมื่อซื้อสินค้าครบจำนวนชิ้นที่กำหนดไว้


  4. Item
  - รับแต้มเมื่อซื้อสินค้าที่กำหนดไว้


  5. Item Group​
  -
  รับแต้มเมื่อซื้อสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของสินค้าที่กำหนดไว้


  6. Life Time Paid Amount Greater or Equal
  - รับแต้มก็ต่อเมื่อมียอดซื้อสะสมรวมตลอดชีพมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้


  7. Mode of Payment
  - รับแต้มเมื่อชำระเงินผ่านประเภทการชำระเงินที่กำหนดไว้


 5. คลิก Save เพื่อบันทึก© 2023