ค้นหาข้อมูล…

Get live Chat

ค้นหาข้อมูล…

Get live Chat

Guide

การตรวจสอบแต้มและเพิ่มรายชื่อลูกค้าใหม่

การตรวจสอบแต้มและเพิ่มรายชื่อลูกค้าใหม่


หากเป็นการขายสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ Rewardful ที่นอกเหนือจากช่องทางที่ Rewardful รองรับ จะจำเป็นต้องเพิ่มรายชื่อลูกค้าและบันทึกธุรกรรมการซื้อ-ขายด้วยตนเองเพื่อเพิ่มแต้มให้กับลูกค้า


แต่หากเป็นการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับ Rewardful เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างรายชื่อลูกค้าอัตโนมัติเมื่อมีการซื้อ-ขายสินค้าเกิดขึ้น พร้อมมอบแต้มตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้ใน Loyalty Program


สำหรับการตรวจสอบแต้มและเพิ่มรายชื่อลูกค้าใหม่ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

การเพิ่มรายชื่อลูกค้า
 1. ไปยังส่วน Customer ผ่านการค้นหา Customer List ที่ช่องค้นหา 2. คลิกปุ่ม + Add Customer เพื่อเพิ่มรายชื่อลูกค้า 3. กรอกข้อมูลและประวัติของลูกค้าให้ครบถ้วน 4. หากต้องการบังคับ (Force) ลูกค้าให้เข้าร่วม Loyalty Program ที่ต้องการ ไปยังแท็บ Accounting และเลือก Loyalty Program ที่ต้องการที่หัวข้อ Loyalty Program  กรณีที่ไม่เลือก Loyalty Program ระบบจะเลือก Loyalty Program ที่ลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้อัตโนมัติ

  วิธีการสร้าง Loyalty Program


 5. คลิก Save เพื่อสร้างรายชื่อลูกค้าการตรวจสอบแต้มคงเหลือ
 1. ไปยังส่วน Customer ผ่านการค้นหา Customer List ที่ช่องค้นหา 2. ค้นหารายชื่อลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบแต้มคงเหลือ โดยสามารถค้นหาได้จากชื่อของลูกค้า กลุ่มลูกค้า หรือภูมิภาคของลูกค้าผ่านช่องค้นหา 3. คลิกที่รายชื่อของลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบคะแนน


 4. ไปยังแท็บ Dashboard ภายใต้หัวข้อ Stats จะปรากฎแต้มคงเหลือของลูกค้า
© 2023

© 2023