ค้นหาข้อมูล…

Get live Chat

ค้นหาข้อมูล…

Get live Chat

Guide

การเพิ่มแต้มให้ลูกค้า

การเพิ่มแต้มให้ลูกค้า


หากเป็นการขายสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ Rewardful ที่นอกเหนือจากช่องทางที่ Rewardful รองรับ จะจำเป็นต้องเพิ่มรายชื่อลูกค้าและบันทึกธุรกรรมการซื้อ-ขายด้วยตนเองเพื่อเพิ่มแต้มให้กับลูกค้า


แต่หากเป็นการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับ Rewardful เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างรายชื่อลูกค้าอัตโนมัติเมื่อมีการซื้อ-ขายสินค้าเกิดขึ้น พร้อมมอบแต้มตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้ใน Loyalty Program


สำหรับการเพิ่มแต้มให้กับลูกค้า จำเป็นต้องบันทึกธุรกรรมผ่านส่วน "ใบกำกับภาษี (Sales Invoice)" โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้


A) วิธีการเพิ่มแต้มให้ลูกค้า
  1. ไปยังส่วน Sales Invoice ผ่านการค้นหา Sales Invoice List ที่ช่องค้นหา  2. คลิก + Add Sales Invoice เพื่อบันทึกธุรกรรมการขาย  3. เลือกรายชื่อลูกค้าที่ต้องการเพิ่มคะแนนโดยค้นหาจากชื่อของลูกค้า ที่หัวข้อ Customer  4. จากนั้นเลื่อนหน้าต่างลงด้านล่าง จนกระทั่งพบตาราง Items

    เพิ่มรายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อตามจริงลงในตาราง เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ใน Loyalty Program ได้อย่างถูกต้อง  5. เมื่อเพิ่มข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกธุรกรรม เมื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้ว คลิก Submit เพื่อยืนยันธุรกรรม โดยระบบจะปรากฎแจ้งเตือนอีกครั้งเพื่อยืนยันธุรกรรม    5.1 คลิก No หากต้องการกลับไปแก้ไขเอกสาร และคลิก Yes หากต้องการยืนยันธุรกรรม  6. หลังจากยืนยันธุรกรรมเรียบร้อยแล้ว แต้มจะถูกเพิ่มให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ใน Loyalty Program© 2023

© 2023