ขอแนะนำ

workday.

ระบบ จัดการงาน บริหารทีม ด้วยการทำงานแบบไร้ขีดจำกัด ดีไม่แพ้ Notion, Asana, Monday และ Clickup นะ! ฟรีอีกด้วย

จัดระเบียบการทำงานให้เป็นแบบแผนด้วยระบบ workday

ร่วมทำงานกับทีมอย่าง

ไร้รอยต่อ

รออะไร..

ใช้ฟรี!

ระบบ จัดการงาน บริหารทีม ด้วยการทำงานแบบไร้ขีดจำกัด ดีไม่แพ้ Notion, Asana, Monday และ Clickup นะ! ฟรีอีกด้วย

WorkDays

text

LouLou, ‘I’m on my way’

Hey Siri, remind me to water the plants when I get home

Hey Siri, where did I park my car?

More on WorkSpace