ฟีเจอร์ทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

Ux /Ui

Ux /Ui

Ux /Ui

Timeline

Timeline

Timeline

Trainee program

Trainee program

Trainee program

Ux/Ui Designer and

Trainee program

of Zaviago

Ux/Ui Designer and

Trainee program

of Zaviago

Ux/Ui Designer and Trainee program of Zaviago

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ขอแค่คุณมีใจรักและมีแพชชันในงานดีไซน์ และต้องการทลายขีดจำกัดความสามารถของตัวเอง ที่นี่คือที่ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ขอแค่คุณมีใจรักและมีแพชชันในงานดีไซน์ และต้องการทลายขีดจำกัดความสามารถของตัวเอง ที่นี่คือที่ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ขอแค่คุณมีใจรักและมีแพชชันในงานดีไซน์ และต้องการทลายขีดจำกัดความสามารถของตัวเอง ที่นี่คือที่ของคุณ

Zaviago trainees' works

Invite

Publish

Zaviago trainees' works

Invite

Publish

Zaviago trainees' works

Invite

Publish

Side portrait of a man

John Person

CEO Zaviago

Available

Creating a comprehensive 4-month intensive UX/UI training program that covers web design for storefronts, backend UI design, and the use of the Frappe system is an ambitious endeavor. Here's a suggested syllabus and training program

Creating a comprehensive 4-month intensive UX/UI training program that covers web design for storefronts, backend UI design, and the use of the Frappe system is an ambitious endeavor. Here's a suggested syllabus and training program

Creating a comprehensive 4-month intensive UX/UI training program that covers web design for storefronts, backend UI design, and the use of the Frappe system is an ambitious endeavor. Here's a suggested syllabus and training program

CEO Message

CEO Message

Trainee Program

จุดประสงค์

เพื่อส่งมอบทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ Interface ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง

เซคชั่น 1:1 กับ Senior Designer ทุกสัปดาห์
Mini-project ท้ายบทเรียนทุก 2 อาทิตย์

2 positions

Program Evaluation

Intensive UX/UI Design Training Program

ระยะสัญญางาน :

2 ปี 4เดือน

Final project: Full-Fledged Web Application

Trainee program

Trainee program

Trainee program

Timeline Our

Course Outline

Timeline Our

Course Outline

01
Month
01
Month
01
Month
st
st
st
Month of beginning

Introduction to UX/UI Design

Week 1: เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ UX และ UI

Week 2: เครื่องมือสำหรับการดีไซน์ (Adobe XD, Figma)

Week 3: หลักการพื้นฐานของ Visual design

Week 4: ทฤษฎีสีและตัวหนังสือในงานดีไซน์

Month of beginning

Introduction to UX/UI Design

Week 1: เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ UX และ UI

Week 2: เครื่องมือสำหรับการดีไซน์ (Adobe XD, Figma)

Week 3: หลักการพื้นฐานของ Visual design

Week 4: ทฤษฎีสีและตัวหนังสือในงานดีไซน์

Month of beginning

Introduction to UX/UI Design

Week 1: เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ UX และ UI

Week 2: เครื่องมือสำหรับการดีไซน์ (Adobe XD, Figma)

Week 3: หลักการพื้นฐานของ Visual design

Week 4: ทฤษฎีสีและตัวหนังสือในงานดีไซน์

02
Month
02
Month
02
Month
nd
nd
nd
Important basics

Web Design Fundamentals

Week 1: พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ Responsive

Week 2: Navigation and information architecture.

Week 3: กระบวนการยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design)

Week 4: Prototyping and wireframing.

Important basics

Web Design Fundamentals

Week 1: พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ Responsive

Week 2: Navigation and information architecture.

Week 3: กระบวนการยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design)

Week 4: Prototyping and wireframing.

Important basics

Web Design Fundamentals

Week 1: พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ Responsive

Week 2: Navigation and information architecture.

Week 3: กระบวนการยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design)

Week 4: Prototyping and wireframing.

03
Month
03
Month
03
Month
rd
rd
rd
Advanced and challenge

Advanced Web Design

Week 1: Interactive design elements.

Week 2: Animation and micro-interactions.

Week 3: Mobile-first design.

Week 4: การออกแบบเว็บไซต์ e-commerce

Advanced and challenge

Advanced Web Design

Week 1: Interactive design elements.

Week 2: Animation and micro-interactions.

Week 3: Mobile-first design.

Week 4: การออกแบบเว็บไซต์ e-commerce

Advanced and challenge

Advanced Web Design

Week 1: Interactive design elements.

Week 2: Animation and micro-interactions.

Week 3: Mobile-first design.

Week 4: การออกแบบเว็บไซต์ e-commerce

04
Month
04
Month
04
Month
th
th
th
Application and Creativity

Backend UI Design and Frappe Integration

Week 1: ทำความเข้าใจระบบหลังบ้าน (Backend Systems)

Week 2: หลักของการออกแบบ Admin Panel

Week 3: การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Real Data

Week 4: สร้างระบบหลังบ้าน

Application and Creativity

Backend UI Design and Frappe Integration

Week 1: ทำความเข้าใจระบบหลังบ้าน (Backend Systems)

Week 2: หลักของการออกแบบ Admin Panel

Week 3: การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Real Data

Week 4: สร้างระบบหลังบ้าน

Application and Creativity

Backend UI Design and Frappe Integration

Week 1: ทำความเข้าใจระบบหลังบ้าน (Backend Systems)

Week 2: หลักของการออกแบบ Admin Panel

Week 3: การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Real Data

Week 4: สร้างระบบหลังบ้าน

Continuous work

2-year contract with Zaviago.

Continuous work

2-year contract with Zaviago.

Continuous work

2-year contract with Zaviago.

Trainee program

Trainee program

Trainee program

Training

Methodology

Training

Methodology

Lectures and
Practical Assignments

ในทุกอาทิตย์คุณจะได้เข้าสู่บทเรียน ใหม่ๆ
และได้ลงมือทำแบบฝึกหัดที่คุณจะ
ได้พัฒนาฝีมืออย่างแท้จริง

ในทุกอาทิตย์คุณจะได้เข้าสู่บทเรียน ใหม่ๆ และได้ลงมือทำแบบฝึกหัดที่คุณจะ
ได้พัฒนาฝีมืออย่างแท้จริง

Group project and
Workshops

ฝึกการทำงานร่วมกับเป็นทีม และมีโอกาสเวิร์คชอปกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

Test and
Final Project

ทดสอบเพื่อประเมินผลงานทุกๆ 2 อาทิตย์ และไฟนอลโปรเจก 'Web-application' การออกแบบเว็บแอปฯ เต็มรูปแบบ ผ่านการใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่สั่งสมมากว่า 4 เดือน

“Trainee Program” เป็นโปรแกรมการฝึกฝนที่เข้มข้น โดยเหล่าเทรนนีจะต้องมีการจัดสรรและแบ่งเวลาสำหรับการเรียนและการฝึกฝนอย่างมากในระหว่าง 4 เดือนนี้ ซึ่งรูปแบบของ Trainee Program และเนื้อหาภายในโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามพื้นฐานและความรู้ของเทรนนี รวมถึงความต้องการของโปรเจกที่ Zaviago ดำเนินอยู่ ณ ขณะนั้น

Apply Trainee Program

Find answers

Find answers

รูปแบบการทำงานที่ Zaviago เป็นอย่างไร?

เวลาการทำงานที่ Zaviago?

มีการทำงานล่วงเวลาหรือไม่?

Contract 2.4 ปี หมายถึงอะไรและเป็นการจ้างงานแบบใด?

หลังจบโปรแกรม Trainee คุณจะได้ร่วมงานกับทีมไหนบ้าง?

Trainee program

Trainee program

Trainee program

Ux/Ui Designer and

Trainee program

of Zaviago

Ux/Ui Designer and

Trainee program

of Zaviago

Ux/Ui Designer and Trainee program

of Zaviago

Whether you're looking to lead the way or follow the path, we welcome all individuals with or without prior experience.

Whether you're looking to lead the way or follow the path, we welcome all individuals with or without prior experience.

Whether you're looking to lead the way or follow the path, we welcome all individuals with or without prior experience.