in.store

ระบบ POS ขายหน้าร้าน

จัดการการขายหน้าร้านให้ง่ายขึ้น ด้วยระบบคิดเงินร้านค้า

รองรับทุกรูปแบบการชำระเงิน พร้อมปรับแต่งรูปแบบใบเสร็จและใบกำกับภาษี

จัดการการขายหน้าร้านให้ง่ายขึ้น

ด้วยระบบคิดเงินร้านค้า

รองรับทุกรูปแบบการชำระเงิน

พร้อมปรับแต่งรูปแบบใบเสร็จ

in.store

รองรับทั้งระบบออฟไลน์
และออนไลน์รวบรวมการขาย
หน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับทั้งระบบออฟไลน์
และออนไลน์รวบรวมการขาย
หน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองรับทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์รวบรวมการขายหน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองรับทั้งระบบออฟไลน์
และออนไลน์รวบรวมการขาย
หน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงจำนวนสต๊อกสินค้า

ระบบรวมสต็อกหรือโยกย้ายสินค้าระหว่างสต็อก

เพื่อให้คุณสามารถคำนวนสินค้าหน้าร้าน

ระบบรวมสต็อกหรือโยกย้ายสินค้าระหว่างสต็อก

เพื่อให้คุณสามารถคำนวนสินค้าหน้าร้าน

ระบบรวมสต็อกหรือโยกย้ายสินค้าระหว่าง

สต็อกเพื่อให้คุณสามารถคำนวนสินค้าหน้าร้าน

สร้างระบบสะสมเพียงสมัครสมาชิก

เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าประจำด้วยการเก็บคะแนนได้ง่ายๆผ่านเบอร์โทร และบันทึกลงในระบบได้ทันที

เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าประจำด้วยการเก็บคะแนนได้ง่ายๆผ่านเบอร์โทร และบันทึกลงในระบบได้ทันที

เก็บคะแนนจากลูกค้าหน้าร้านผ่านเบอร์โทร

และบันทึกลงในระบบได้ทันที

เก็บคะแนนจากลูกค้าหน้าร้านผ่านเบอร์โทร

และบันทึกลงในระบบได้ทันที

คำนวนยอดการสั่งซื้อ ภาษี และออกใบเสร็จ
คำนวนยอด
ออกใบเสร็จ

ระบบสามารถคำนวนยอดการสั่ง คำนวนภาษี และออกใบเสร็จได้อย่างครบครัน

รองรับทุกรูปแบบการชำระเงิน ไม่ว่าจะเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต หรืออื่น ๆ

ระบบสามารถคำนวนยอดการสั่ง คำนวนภาษี และออกใบเสร็จได้อย่างครบครัน

บันทึกข้อมูลการขายและกำไร พร้อมรองรับทุกรูปแบบการชำระเงิน ไม่ว่าจะเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต หรืออื่น ๆ

ระบบสามารถคำนวนยอดการซื้อ คำนวนภาษี ส่วนลด และออกใบเสร็จได้อย่างครบครัน

พร้อมรองรับทุกรูปแบบการชำระเงิน

ไม่ว่าจะเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต หรืออื่นๆ

ระบบสามารถคำนวนยอดการสั่ง คำนวนภาษี

ออกใบเสร็จได้อย่างครบครัน พร้อมรองรับทุกรูปแบบการชำระ

ไม่ว่าจะเงินสด บัตรเครดิต หรืออื่น ๆ

Promotion

ตั้งค่าราคาหรือโปรโมชั่น

ให้แตกต่างกันระหว่างเว็บกับหน้าร้าน

Real-time Report

สะดวกสบายและควบคุมได้

สรุปผลการขาย แสดงยอดขายรวม ช่วยคุณประเมินผลกำไรของธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

ใช้งานง่าย

เชื่อมต่อ API หรือ
อัพโหลดสินค้าผ่าน Excel

เชื่อมต่อ API หรือ อัพโหลดสินค้า

ผ่าน Excel ได้

in.store

ระบบ POS ขายหน้าร้าน

ระบบคิดเงิน พร้อมสร้างรายงานสรุปผลการขาย

เชื่อมต่อกับระบบบัญชีและการเงิน ประเมินผลกำไรของธุรกิจได้ครบวงจร

ระบบคิดเงิน พร้อมสร้างรายงานสรุปผล

เชื่อมต่อกับระบบบัญชีและการเงิน

ประเมินผลกำไรของธุรกิจครบวงจร