แพลตฟอร์มจัดการธุรกิจ
ออนไลน์ต่างๆของคุณ

แพลตฟอร์มจัดการธุรกิจออนไลน์ ต่างๆของคุณ

แพลตฟอร์ม Line CRM เก็บข้อมูลสมาชิกเพื่อทำ Re-targeting

ระบบสะสมแต้ม และแลกของรางวัลผ่าน ผ่าน Line OA

แพลตฟอร์ม Line CRM เก็บข้อมูลสมาชิกเพื่อทำ Re-targeting ระบบสะสมแต้ม และแลกของรางวัลผ่าน ผ่าน Line OA

ทดลองฟรี 14 วัน

ไม่จำกัดฟีเจอร์

ยกเเลิกได้ทุกเมื่อ

ระบบจัดการบริหารตั้งแต่
เริ่ม - จัดการ - เติบโต

ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจ หรือขยายสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก จนถึง

บริษัทมหาชน - ทุก Solution เราสร้างมาเพื่อช่วยคุณเติบโต

ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจ หรือขยายสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก จนถึงบริษัทมหาชน - ทุก Solution เราสร้างมาเพื่อช่วยคุณเติบโต

ระบบจัดการบริหารตั้งแต่ เริ่ม - จัดการ - เติบโต

ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจ หรือขยายสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก จนถึง

บริษัทมหาชน - ทุก Solution เราสร้างมาเพื่อช่วยคุณเติบโต

ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจ หรือขยายสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก จนถึง บริษัทมหาชน - ทุก Solution เราสร้างมาเพื่อช่วยคุณเติบโต

Platform

Zaviago

No watermark

1000 items

1 GB storage

Fast optimization

Custom logo

Team features

Platform

Zaviago

No watermark

1000 items

1 GB storage

Fast optimization

Custom logo

Team features

Platform

Zaviago

No watermark

1000 items

1 GB storage

Fast optimization

Custom logo

Team features

ทันสมัย ใช้งานง่าย และเรียลไทม์

ทันสมัย ใช้งานง่าย และ เรียลไทม์

ทันสมัย ใช้งานง่าย และเรียลไทม์

เปิดร้านออนไลน์

ที่สวย. และใช้

งานง่าย

เปิดร้าออนไลน์ที่สวย และใช้งานง่าย

เปิดร้านออนไลน์

ที่สวย. และใช้

งานง่าย

Alternative

financing

Alternative

financing

Alternative

financing

Parity Pricing Program

Parity Pricing Program

Parity Pricing Program

We have adjusted pricing options based

on the purchasing power of different

countries.

We have adjusted pricing options based on the purchasing power of different countries.

We have adjusted pricing options based

on the purchasing power of different

countries.

Check out parity Pricing

Check out parity Pricing

Check out parity Pricing

Expense to your employer

Expense to your employer

Expense to your employer

Have a look at our template you can use

if you need manager’s approval.

Have a look at our template you can use if you need manager’s approval.

Have a look at our template you can use

if you need manager’s approval.

Dowload template

Dowload template

Dowload template

เชื่อมต่อ Line CRM

ใช้งาน Customer Data, เปิดระบบ Members พร้อม Loyalty Program ให้ลูกค้าของคุณ

Let´s work together

Before you go,

check out these links

ระบบจัดการร้านค้า
เชื่อมต่อด้วย Line CRM

จัดการข้อมูลจากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า

เชื่อมต่อช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง ด้วย Line CRM

จัดการข้อมูลจากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเชื่อมต่อช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง ด้วย Line CRM